คำอธิบายการเข้าร่วมโครงการ

โครงการวิจัยและพัฒนา: การตรวจจับการทารุณกรรมเด็ก

บริษัท อนิมา โนว ยัวร์เซลฟ์ จำกัด และศูนย์วิจัยอิมลี่ ซากอย ณ มหาวิทยาลัยแห่งไฮฟา ได้พัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีเป้าหมายเพื่อตรวจจับการทารุณกรรมเด็กผ่านภาพวาดตัวเอง
การเก็บข้อมูลวิจัยในประเทศไทยอยู่ในความร่วมมือกับศูนย์วิจัยนวัตสหศิลป์เพื่อสุขภาวะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ – อิมลี่ ซากอย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การทารุณกรรมเด็กเป็นปรากฏการณ์ที่พบได้ทุกที่ในโลกและก่อให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงทางร่างกายและจิตใจของเหยื่อเป็นระยะเวลายาวนาน ประกอบด้วย ภาวะซึมเศร้า วิตกกังวล การใช้สารเสพติด ทำร้ายตัวเอง และโรคเรื้อรัง เหยื่อของการถูกทารุณกรรมทางเพศมักจะไม่เต็มใจที่จะเปิดเผยประสบการณ์ของตน ซึ่งทำให้ไม่ได้รับการบำบัดรักษาที่เหมาะสม นอกจากนี้เครื่องมือการประเมินที่มีอยู่ของนักวิชาชีพไม่ได้มีความจำเพาะเจาะจงไปยังการทารุณกรรมเด็ก โครงการวิจัยนี้จึงมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาระบบการประเมินที่ไม่รุกล้ำโดยขึ้นอยู่กับความร่วมมือของผู้ใช้ในการตรวจจับการทารุณกรรมเด็ก รายงานการประเมินนี้จะช่วยให้นักวิชาชีพสามารถให้การบำบัดรักษาได้ตรงจุดไม่เพียงแต่บำบัดรักษาอาการที่มักเกิดวันต่อวันเท่านั้น แต่พุ่งเป้าไปยังประเด็นการทารุณกรรมได้ด้วย ด้วยประโยชน์ของเครื่องมือตรวจจับที่เจาะจง แม่นยำ และสั้นกระชับ เราหวังว่าจะช่วยเหลือเหยื่อให้ได้รับความช่วยเหลือที่พวกเขาต้องการและสนับสนุนนักวิชาชีพในการให้ความช่วยเหลือดังกล่าว ท่านสามารถสนับสนุนภารกิจของโครงการวิจัยนี้ได้โดยการส่ง “ภาพวาดตัวเอง” ที่ท่านหรือลูกของท่านวาด (อายุ 4 ปี ขึ้นไป) โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ไม่มีการระบุตัวตน และใช้เพื่อการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์นี้เท่านั้น

ขอบพระคุณที่สละเวลาในการเข้าร่วมโครงการนี้
หากมีข้อสงสัยใด ๆ กรุณาติดต่อ
ศาสตราจารย ราเชล เลฟ-วเซล, rlev@univ.haifa.ac.il.

โครงการพัฒนาระบบนี้มีการนำไปใช้ที่ดีเพื่อเหยื่อการทารุณกรรมเด็ก นักวิชาชีพ และชุมชนวิจัยอย่างแท้จริง เราขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในโครงการนี้ และเราคงไม่อาจบรรลุเป้าหมายนี้ได้หากไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้คนในชุมชน การเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของท่าน ท่านมีสิทธิในการตัดสินใจที่จะเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมโครงการวิจัยนี้ หากตัดสินใจเข้าร่วมในโครงการวิจัยนี้ โปรดลงนามในหนังสือแสดงความยินยอม หลังจากลงนามในหนังสือแสดงความยินยอมแล้ว ท่านยังคงสามารถถอนตัวออกจากโครงการวิจัยได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล การถอนตัวจากโครงการวิจัยนี้จะไม่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ใด ๆ ก็ตามที่ท่านมีกับผู้วิจัย

เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการ ท่านจะได้รับชื่อผู้เข้าใช้ และรหัสผ่านลับ (PINCODE) ที่สุ่มมาให้ ซึ่งท่านสามารถใช้เพื่อดูผลลัพธ์ที่ระบบประเมินภาพวาดที่ส่งไป ยิ่งมีการส่งรูปภาพมามากเท่าใด ระบบก็จะสามารถพัฒนาความแม่นยำได้มากขึ้นเท่านั้น และพึงระลึกไว้ว่าผลลัพธ์จากระบบไม่ใด้เป็นความเห็นของนักวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญ และ/หรือ ใช้แทนผลการวินิจฉัยจากแพทย์ได้

1. โปรดเก็บรักษา PINCODE ของท่านไว้ในที่ปลอดภัย เนื่องจากเราจะไม่สามารถแสดงผลได้หากไม่มี PINCODE (ทางเราจะไม่บันทึกสำเนา PINCODE ไว้)
2. ข้อมูลทั้งหมดของโครงการวิจัยนี้จะถูกเก็บอยู่ในฐานข้อมูลของเราซึ่งสามารถเข้าถึงได้โดยคณะนักวิจัยของเราเท่านั้น ข้อมูลที่เก็บไว้จะช่วยในการพัฒนาการทำงานของระบบและคงอยู่ในฐานข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาซึ่งรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
3. แม้ด้วยภาระงานที่มากมายกับจำนวนบุคลากรที่จำกัด เราจะทำเต็มที่เพื่อประมวลผลลัพธ์ออกมาให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ คำร้องต่าง

ศาสตราจารย์ ดร. ราเชล เลฟ-วีเซล (Prof. Rachel Lev-Wiesel, PhD) อีเมล: rlev@univ.haifa.ac.il

www.anima-ey.com / info@anima-ey.com
Professor Rachel Lev-Wiesel, rlev@univ.haifa.ac.il